Managers en organisatiestructuren hebben volgens businessinsider.com* grote invloed op waarom werknemers stoppen met hun baan. Te weinig (financiële) waardering en een te hoge werkdruk staan al jaren hoog in het lijstje. Maar er is iets wat me verbaast. Het blijkt steeds vaker dat mensen hun baan opzeggen omdat ze niet de ruimte krijgen om hun passie te benutten of hun creativiteit te gebruiken. Daarnaast wordt het gebrek aan intellectuele uitdaging genoemd. Niet iedereen zal deze behoeften hebben. Maar zijn het niet juist deze mensen die ruimte voor zich zelf zouden moeten kunnen creëren?

Want volgens mij zijn deze mensen te benoemen als ‘intrapreneurs’. Deze term komt uit de combinatie van intra (binnen) en entrepreneurship. Een intrapreneur is een werknemer met de kenmerken van een ondernemer; iemand die risico durft te nemen om een probleem op te lossen, ten behoeve van de organisatie als geheel. Ze zijn vaak gemotiveerd, proactief en actiegeoriënteerd, en vinden het prettig om het initiatief te nemen en de daarmee bestaande structuren op te rekken. Door ‘out of the box’ te denken en leiderschap te tonen jagen ze innovatieve producten, diensten of processen na.

De intrapreneur is onmisbaar voor de organisatie en zou ruimte moeten krijgen van het management. Maar de werknemers met een sluimerende ondernemende inborst kunnen die ruimte volgens mij ook zelf creëren. Daar ben je immers ondernemend voor!

Ben jij iemand die graag doormiddel van passie en creativiteit iets wil bijdragen? Test je idee eens bij collega’s of bij mensen voor wie jouw idee een oplossing zou kunnen bieden. Schaaf je idee vervolgens bij en zorg voor draagvlak onder je collega’s. En probeer het dan gewoon eens uit bij je manager! Op die manier maak je jezelf niet alleen nuttig voor de organisatie maar maak je het ook leuk voor jezelf! Ben jij zo’n intrapreneur? Sta je al?

*businessinsider.com/why-people-quit-their-jobs