Hoe zorg je ervoor dat mensen gemotiveerd blijven om voor je organisatie te werken? Hoe benut je aanwezig talent optimaal? En hoe zorg je ervoor dat je personeel en organisatie mee kan bewegen in snel veranderende omstandigheden?

Vrijdag 26 juni presenteerden we vanuit BRAM onze ideeën daarover aan Defensie. De online presentatie werd bijgewoond door een groep van 30 mensen. Dit waren vooral collega’s vanuit personeel en organisatie bij Defensie zelf en onze moederorganisaties.

Vrienden

De liefde tussen BRAM en Defensie bloeide langzaam op na een eerste ontmoeting tijdens een jonge ambtenarendag in 2018. We wisselden ideeën uit met de HR-directeur Landmacht op de Kromhoutkazerne in Utrecht en brachten een bezoek aan de kazerne in Oirschot. Daarna ontmoetten BRAM en REP elkaar tijdens de boekpresentatie van Werken is Bewegen 2.0 in 2019. REP (ReEmPloyement) is hét platform voor flexibele personele inzet binnen Defensie en BRAM ♥ flexibiliteit. Toen we binnen BRAM onszelf het doel stelden om aan een groepsopdracht te werken, ging het snel. BRAM stelde zichzelf drie dagen beschikbaar om voor REP aan de slag te gaan.

Flexibel werken als verrijking voor Defensie

De vraag die REP ons stelde was: hoe kunnen we ervoor zorgen dat REP binnen Defensie op de kaart blijft? Maar BRAM ontdekte in gesprekken met mensen van Defensie dat er ruimte is voor meer ambitie. Hoewel REP nog vooral bekend staat als klussenbank, kan het een echte verrijking zijn voor de ontwikkeling van medewerkers. Een bouwsteen voor een adaptieve krijgsmacht zelfs!

REP-app

We introduceerden daarom de term REPertoire. Naast de matching via het platform en de workshops die al gegeven worden, adviseren we het aanbod uit te breiden met bijv. meet-ups waarin REPPERS en potentiële REPPERS ervaringen kunnen delen en REP-on-tour. Denken in TaCo (Talenten en Competenties) is daarbij belangrijk. Dit vergemakkelijkt kortdurende inzet en het opdoen van variërende ervaringen, wat leidt tot energie en snelle ontwikkeling bij medewerkers. Het platform moet dus, anders dan nu het geval is, niet alleen gericht zijn op fulltime uitwisseling. Tot slot bedachten we de REP-app, wat net als Tinder kan helpen bij de juiste match. Leidinggevenden spelen daarin een belangrijke rol. In de app zetten zij niet alleen een opdracht weg, maar bij de zoektocht naar een match is het juist ook belangrijk dat ze aangeven wat voor een omgeving en kansen ze talent bieden.

Groepsopdracht

Voor BRAM was dit een leerzame ervaring. Nooit eerder werkten we over zo’n lange periode voor een externe opdrachtgever met z’n allen samen. En zoals Anke in haar laatste blog schreef: komen we samen verder. We ontdekten dat we misschien iets vaker onze individuele behoeften op een directe manier moeten uitspreken, in plaats van sarcasme te gebruiken. Dat we als zelfsturend team soms meer baat hebben bij duidelijk leiderschap. Maar ook dat, zelfs wanneer we ons opsplitsen in twee groepen, we tot een mooi gezamenlijk resultaat komen.

Naast deze ervaring krijgen we als tegenprestatie van Defensie een teamsessie op de LETRA-baan (LEiderschapsTRAining) in Woensdrecht cadeau. We kijken hier erg naar uit! De vriendschap tussen BRAM en Defensie is zeker nog niet verbroken.

Netwerk en verbinding

BRAM zou BRAM niet zijn als we niet meteen onze ervaringen en goede ideeën breed zouden delen. We nodigden daarom ook onze collega’s personeel en organisatie van de moederorganisaties uit om de eindpresentatie bij te wonen. En dat werd gewaardeerd. Vanuit Eindhoven werd zelfs interesse getoond om samen na te denken over de ontwikkeling van de REP-app (als laagdrempelig selfservice matchingssysteem) en de verbinding met Defensie is inmiddels gelegd. Zo helpen we niet alleen Defensie, maar ook andere overheden weer een stapje verder.

Op zoek naar innovatieve denkkracht x 13?

Wil jij weten wat wij als team voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op! Mail naar info@bramconsultants.nl of bel 06 1993 2398.