Hoe BRAM begon..
1 September 2012, mijn eerste dag als BRAM’er bij de gemeente Bergen op Zoom. Ik weet nog goed hoe mijn voorstelrondje verliep: “Huh, is BRAM een meisje?” Nee: BRAM staat voor Brabant Mobiel, een nieuwe manier om slimmer te werken binnen de Brabantse overheid.

De aanleiding voor BRAM ontstond een half jaar eerder. Met een aantal overheidstrainees, onder het genot van pizza’s, was ik aan het sparren over onze toekomstige carrière. Veel hadden we met elkaar gemeen zoals passie voor de publieke zaak en een flinke dosis ambitie. Daarnaast signaleerden we dezelfde trends en ontwikkelingen binnen ons werk bij de overheid.
Voorbeelden hiervan zijn:

  • De toenemende complexiteit in werk binnen gemeenten, door de komst van nieuwe taken vanuit de decentralisaties. Complex, ook omdat de financiële middelen beperkt zijn.
  • Andere verwachtingen en behoeften van inwoners en bedrijven richting de overheid. De samenleving verandert in een razend tempo: inwoners zijn mondiger en vrijwel alle kennis is voorhanden door snelle digitale ontwikkelingen.
  • De worsteling van overheden om als werkgever aantrekkelijk te blijven voor nieuw talent. Maar ook de worsteling om met beperkte middelen in staat te blijven om nieuw talent aan te trekken.

Dat betekent dat je slimmer moet organiseren om een aantrekkelijke, efficiënte en daadkrachtige overheid neer te zetten, die beter aansluit bij de behoeften vanuit de samenleving. Dat betekent dat je ook andere medewerkers nodig hebt. Medewerkers die flexibel
inzetbaar zijn, daar waar zij op dat moment het hardst nodig zijn. Medewerkers die niet per definitie kennisexperts zijn, maar juist experts in aanpak. Medewerkers die in beweging zijn, met hun blik naar buiten gericht en kennis verbinden. Medewerkers met innovatiekracht en lef.

Wij wilden zelf als deze ‘nieuwe’ medewerker gaan werken. Niet veel later was BRAM geboren.

BRAM

Bergen op Zoom is de gemeente waar ik BRAM mocht introduceren. Ik heb een volledige aanstelling bij deze organisatie. Ongeveer 60% van mijn werkweek ben ik inzetbaar voor verschillende afdelingen. Met mijn werkgever heb ik de afspraak gemaakt dat ik op basis van detachering de overige 40% van mijn werkweek inzetbaar ben bij andere overheidsorganisaties. De kracht hiervan is dat ik eenvoudig kan delen en steeds nieuwe inzichten krijg.
Als BRAM’er geloof ik in een toekomst waarin we niet werken vanuit een vast functieprofiel, maar waar medewerkers op basis van hun competenties op de juiste plek zitten. De afgelopen twee jaar heb ik dan ook uiteenlopende projecten mogen leiden zoals: het evenement ‘538 voor War Child’ en een werkervaringsprogramma voor afgestudeerde jongeren. Als adviseur heb ik me onder andere ingezet voor een visie op Stedelijke Ontwikkeling en als procesregisseur binnen het Sociaal Domein. Als opdrachtnemer maak ik afspraken met mijn opdrachtgevers en op basis daarvan zorg ik dat ik resultaten boek. De kennis die ik zelf niet in huis heb, verzamel ik om heen.

Met 1 been buiten..

Doordat ik meerdere opdrachtgevers heb is mijn werkweek altijd dynamisch. “Met een been binnen en een been buiten”, daar voel ik me prettig. Voor gemeente Bergen op Zoom is het bovendien interessant dat ik op deze manier mezelf gedeeltelijk terugverdien.
Voor het verkrijgen van ‘externe’ opdrachten is mijn netwerk enorm waardevol. Sinds de start van BRAM heb ik continu externe opdrachten. Opdrachten krijg ik vooral omdat ik gevraagd wordt, daar gaan geen uren aan ‘koude acquisitie’ aan vooraf. Hoe vinden opdrachtgevers mij dan? Mijn voornaamste tip is: zorg dat je gezien wordt en dat ze je niet meer vergeten. In positieve zin natuurlijk! Daarom investeer ik in mijn persoonlijke zichtbaarheid en herkenbaarheid en in mijn netwerk: online en offline.

Stijgende behoefte aan flexibele medewerkers

Gemeente Bergen op Zoom heeft mij de kans te geven om het BRAM concept te testen. “Laat maar eens zien of deze manier van werken iets kan beteken voor onze organisatie”. Het experiment is tot nu toe geslaagd: het aantal afgesproken productieve uren heb ik inmiddels ruimschoots vervuld. Daarnaast vind ik het heerlijk om ondernemend te werken: de afwisselende opdrachten, nieuwe contacten en de soms hectische dagen geven mij energie. De behoefte aan flexibel inzetbare medewerkers zie ik ook toenemen. Medewerkers die dus invliegen, daar waar zij het hardste nodig zijn, op basis van hun competenties. Medewerkers die tijdelijk de druk binnen het Sociaal Domein kunnen op vangen. Of medewerkers die inzetbaar zijn tijdens onverwachte situaties: denk bijvoorbeeld aan de crisissituatie na het massaontslag bij Philip Morris. Ik verwacht in ieder geval dat de komende jaren de flexibele schil binnen de overheid sterk gaat groeien.

BRAM bestaat op dit moment uit Anne-Marie Backx en Matthijs Mol.
Wil je meer weten over dit concept of een BRAM’er in willen zetten voor een opdracht?
Neem dan hier contact met ons op!

Door Anne-Marie Backx