Over tussenwerkers en zelfstandige publieke professionals (zpp’ers)

De klassieke ambtenaar verdwijnt. De ondernemende ambtenaar en – nog een stapje verder – de zelfstandige publieke
professional (zpp’er) doen hun intree. Voor deze voorlopers is er sinds twee jaar de flexpool publieke sector. Gemeenten, ministeries, UWV,
Kadaster, Belastingdienst en bijvoorbeeld ook universiteiten en de NOS doen eraan mee. Momenteel zijn ruim tweeduizend ambtenaren in de markt voor kort- of langlopende opdrachten in overheidsland. Zo’n 160 opdrachten zijn inmiddels binnen, waarvan een derde gematcht kon worden.

Programmamanager Wendy Teunissen van het Kadaster is een van de Initiatiefnemers van de flexpool. ‘Groei kost tijd. het vliegwiel draait en moet harder gaan draaien. Detacheren vraagt toch een bepaalde mindset van managers. Hun mensen werken dan niet per se op één functie onder hun directe toezicht.’ Groot voordeel van de flexpool: ambtenaren delen kennis en komen met nieuwe inzichten terug. Dat maakt hen breder inzetbaar en de overheid bovendien aan-
trekkelijker als werkgever. En – helaas voor de adviesbureaus en kleine zelfstandigen – het vermindert inhuur van externen. De interne externe rukt op.

Waan van de dag

Anne-Marie Backx is zo’n zelfstandige publieke professional. Ze is in dienst als adviseur bij de gemeente Bergen op Zoom, met de vrijheid om veertig procent van haar tijd elders projecten te doen (waarvoor Bergen op Zoom geld krijgt). Dus is ze nu ook projectleider van een provinciaal werkervaringsprogramma. Eerder deed ze een opdracht voor de gemeente Etten-Leur om de interne dienstverlening te verbeteren, ‘Via een trainee programma direct na mijn studie kwam ik bij diverse gemeenten, Ik ontdekte dat ik niet in een vaste functie bij één overheidsorganisatie wil werken om opgeslokt te worden door de waan van de dag: Dus bedacht ze samen met Tomas Ooijevaaren en enkele anderen het netwerk Brabant Mobiel. ‘Uiteindelijk zijn we met z’n tweeën gestart Die anderen kozen toch voor een vaste werkplek.’ Het is ook spannend: zo’n zelfstandige publieke professional moet een netwerk opbouwen, eigen opdrachten acquireren en steeds weer laten zien wat hij of zij waard is. Op sommige mensen werkt wat Backx doet aanstekelijk. Anderen kijken nieuwsgierig toe maar zeggen dat het niets voor hen zou zijn. Soms is er een tikje jaloezie
‘Ik kom overal. ik beweeg me makkelijk door organisaties en word daarom ook regel- matig gevraagd om advies. Hoe denkt onze brom ‘er erover, wil het management dan weten: Nederland groeit uiteindelijk toe naar een volledig flexibele overheid, weet Backx zeker. ‘Ambtenaren moeten echt uit de houding loskomendat hun baas de opdrachten bij hen komt aandragen.

Backx: “Ik kom overal, ik beweeg me makkelijk door organisaties en word daarom ook regelmatig gevraagd om advies”