Zelfstandig publiek professionals (zpp’ers) zien zichzelf als een wezenlijk deel van de toekomstige overheid. “Het gaat om de vraag: hoe werk je echt vraaggericht?”

Een Brammer, zo stelt Anne-Marie Backx zich voor. De zpp’er is in dienst bij de gemeente Bergen op Zoom, maar via het netwerk Brabant Mobiel (BRAM) werkt ze ook voor andere gemeenten in de regio. Het gaat vooral om het leiden van projecten, soms drie tegelijk bij evenzoveel gemeenten. “Na een traineeprogramma hebben mijn compagnon en ik bedacht dat we op deze manier wilden werken. We willen laten zien dat je binnen de overheid slimmer en flexibeler gebruik kunt maken van je medewerkers”, zegt Backx.

En gemeenten zien het wel zitten, deze flexibele manier van werken?

“Ja”, is de ervaring. “Sinds september 2012 ben ik hiermee begonnen en ik heb altijd klussen gehad. Ik word ook gedetacheerd tegen een publiek tarief. Zo heb je een soort interne externe voor je werken, die goedkoper is dan een consultant en als ambtenaar weet hoe gemeenten zijn. Gemeenten kunnen op deze manier flexibele medewerkers inzetten, daar waar zij het hardst nodig zijn. ”

Wat moet je kunnen als zpp’er?

“Het is belangrijk dat je ondernemend, flexibel en creatief bent. Je moet op een rij zetten wat nodig is en daar weer de juiste mensen en kennis bij vinden.”

Moet je zelf ook veel kennis in huis hebben?

“Je moet iets van het onderwerp weten, maar vooral verbinden en kennis bij elkaar brengen. Je gaat in gesprek met ondernemers en inwoners om te zien wat nodig is. Daarna ga je aan de slag met de juiste mensen. Het is een voorbode van de toekomstige overheid en gaat om de vraag: hoe werk je echt vraaggericht?”

Maar dat is niet voor alle functies weggelegd?

“Misschien niet. Toch wordt het steeds vaker mogelijk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het baliewerk in een klantcontactcentrum; daar wordt steeds meer van je verwacht als medewerker. Je bent daar werkelijk de gastvrouw of –heer. Verder zorgt de digitalisering van dienstverlening voor mogelijkheden om uit te wisselen, ook met uitvoeringsdiensten.”

Vraagt dit om een bepaald type mens?

“Je pakt een podium als zpp’er. Als ondernemende ambtenaar ga je zelf op zoek naar werk. Dat is wel even wennen, maar vooral erg leuk. Het is ook belangrijk de taak en de tijd die daarvoor nodig is goed voor ogen te hebben. Heldere targets zijn nodig. Je moet je verantwoordelijkheid nemen.”

Wat doe je momenteel?

“Ik werk mee aan verschillende opdrachten. In Steenbergen help ik mee aan de informatievoorziening en een project rond kunst in de binnenstad. In Bergen op Zoom gaat het om organisatieontwikkeling. Ook organiseerde ik een evenement rond de actie voor het goede doel van Radio 538 en hielp ik bij het vormen van een burgerpanel. Zo is het altijd even de vraag hoe ik mijn telefoon zal opnemen.”

door Nico van Wijk 14 jun 2013