Brammers zijn flexibel en dat is het concept ook. We spelen in op de behoeften en ervaringen van onze moederorganisaties, opdrachtgevers en van de Brammers zelf. Niks is in beton gegoten, BRAM is een afspraak tussen mensen die hetzelfde doel nastreven. We verbeteren processen en onszelf daar waar we kansen zien. Echter een flexibel concept heeft ook behoefte aan een koers. Danielle en ik gingen afgelopen zomer aan de slag met de toekomst van BRAM: keuzes maken en focus aanbrengen voor het komende jaar.

 Avontuur van een uur

Om de ideeën, meningen en gevoelens ten aanzien van de toekomst van BRAM uit de hoofden én onderbuiken van de Brammers en moederorganisaties te halen hebben Danielle en ik geput uit onze gereedschapskist vol tools en methodieken. We ontwikkelden “avontuur van een uur”. We waren ongenadig streng tijdens een stellingenvuur: alléén “ja” of “nee” antwoorden. Daarna lieten we onze avonturiers achter met een empathy map voor een duik in hun gevoel en behoeften. Om tot slot de wildste ideeën over de toekomst van BRAM te tekenen op een canvas.

Toekomstscenario’s

Hoe maak je chocolade van zo’n 15 uur aan input? Die uitdaging ging ik samen met Danielle aan. Als Osse en BoZse (Bergen op Zoom) Brammers brachten we een drietal dagen in Breda door, mooi in het midden. Momenten van high-fives en low-times wisselden elkaar af. Tot het eureka moment kwam: we vertaalden de input naar scenario’s voor de toekomst. Danielle zag een manier om haar hobby toe te passen in dit project. We zetten de toekomstscenario’s letterlijk op tafel door middel van bouwblokken. Danielle pakte zaag en kwast: let’s build the future!

Tadaa!

Wederom in Breda presenteerden we de drie mogelijke scenario’s aan alle Brammers en bouwden we samen de toekomst van BRAM. We zijn sinds september met 14 Brammers en ambiëren geen groei meer in het aantal Brammers. Ons zelf-organiserend vermogen en onze identiteit zijn belangrijk voor ons. Een klein BRAM-team past daarbij. De focus ligt op het verspreiden van onze manier van werken binnen de (semi)-overheid. Zo waren we onlangs te gast bij het eindevenement van het traineeship Richting Zuid van de Provincie Limburg om over onze werkwijze te vertellen. Ook door actiever aan de slag te gaan met opdrachten buiten onze moederorganisaties verspreiden we onze manier van werken.

Benieuwd naar ons concept of interesse in samenwerking? BRAM komt graag bij je langs! Past helemaal in ons toekomstscenario 😉