Niet op Schiphol maar in het Brabantse land ervaren Brammers enkele keren per jaar hello-goodbye-momenten. De ontmoetingen aan het begin van een opdracht. Iedereen leren kennen, het speelveld van de opdracht ontdekken. De komende maanden is dit je plek. Zijn dit de mensen met wie je frustraties en successen deelt. Wiens weekendinvulling je leert kennen. En voor je het weet is daar dan alweer dat moment, de opdracht is afgerond. Het is tijd om afscheid te nemen. Houdoe en bedankt, het ga je goed. Het is een kleine wereld, we zien elkaar vast weer eens. Joris Linssen zou er jaloers op zijn.

Hello
De eerste dag bij je nieuwe opdracht. Welke opties biedt de koffieautomaat hier? Haalt iedereen voor zichzelf of juist voor de hele afdeling? Of noemen ze het hier vlek? Een nieuw mailadres; even installeren op je telefoon. Welke naam heeft het intranet hier? Oh, en wat is het nummer van de helpdesk? Even opslaan. DS.. wat? Afkortingen snel eigen maken. En vooral: steeds nieuwe mensen ontmoeten. Ik hou ervan.

Goodbye
Een aantal maanden, successen en struggles later is er het moment van overdracht. Een bedankje naar iedereen met wie je hebt samengewerkt. Je evaluatieformulier op zak. Soms is er gebak; van jou of de bijna ex-collega’s. Vaak zijn er mooie woorden. Een out-of-office instellen. Je toegangspas inleveren.

Die momenten van afscheid zijn kenmerkend voor de manier van werken van BRAM. Afscheid nemen komt daardoor in een ander daglicht te staan. Een moeilijk afscheid duidt op een mooie tijd voorafgaand daaraan. Het afscheid nemen geeft ook energie en houdt me scherp op de manier waarop ik samenwerk. Het is voor mij een manier om de waan van de dag een stapje voor te blijven.