De vraag achter de vraag.

Stel jezelf 3x de vraag: Waarom? Als je weet waarom een opgave nodig is, wordt het veel eenvoudiger om de oorspronkelijke vraag op te lossen.

In mijn blog van december omschreef ik ook al dat ik als ontwerper altijd op zoek ben naar de vraag achter de vraag. Nu, 3 maanden later, ben ik volop bezig met de Omgevingswet bij de gemeente Bergen op Zoom en besef me steeds meer hoe belangrijk deze vraag is.

We willen niet langer regisseren. Faciliteren, dat is wat we willen. In co-creatie met de inwoners moeten we de stad gaan vormgeven.
De naderende omgevingswet maakt deze verandering noodzakelijk. Nou nee, niet dus. We merken allemaal dat de rol tussen overheid en samenleving verandert. De omgevingswet is niet de kickstarter voor verandering. De veranderende samenleving is de kickstarter van de Omgevingswet. Een betere samenwerking tussen overheid en maatschappij vraagt een andere manier van werken. Samen vraagstukken oppakken. En zo ontstaat er een opgave zo groot dat je niet meer weet waar je moet beginnen.

Waarom willen we eigenlijk anders werken? Hoe ziet dat er dan uit? Omdat je zelden de eerste bent, zijn wij bij de buren gaan kijken of daar antwoorden te vinden zijn. Wat blijkt? Overal bestaan voorbeelden, sommige zelfs van ver voordat er over de Omgevingswet gesproken werd.

Zo zijn ze in Breda ‘Samen op expeditie’. Tijdig in gesprek gaan en betrokken partijen oplossingsrichtingen laten aandragen. Er ontstaat gedeelde verantwoordelijkheid en een complete belangenafweging. De oplossing is samen bedacht en wordt daardoor gezamenlijk gedragen. Dit is dus waarom!

Nu ik weet ‘waarom’, wordt de ‘hoe’ ook meteen duidelijk. Met kleinschalige experimenten testen hoe nieuwe samenwerkingsvormen eruit kunnen zien. Bovendien reageer je flexibel op onverwachte obstakels die op je pad komen. Maar met wie gaan we die experimenten vormgeven in Bergen op Zoom? Een rondje door het stadskantoor levert een waslijst aan potentiële pilots waarmee we aan de slag kunnen. Pioniers die al volop samenwerken met de samenleving. In de geest van de Omgevingswet dus!

Aan de slag!

Om de Omgevingswet in beweging te krijgen in Bergen op Zoom is het belangrijk krachten te bundelen. Met deze gedachte start ik een kerngroep Omgevingswet en wordt op 13 maart de eerste bijeenkomst met pioniers georganiseerd.
Op deze druilerige dinsdag achter het oude stadhuis van Bergen op Zoom vinden collega’s elkaar in hun zoektocht naar nieuwe manieren om samen met andere aan deze mooie stad te bouwen.
Met koffie, koeken, gezonde versnaperingen, van buiten aangetrokken veranderkennis, stiften, een berg flipover-vellen en een bak aan energie zijn we met deze pioniers aan de slag gegaan om onze de gemene deler te vinden.
Een kijkje in de keuken van de Brabantse Omgevingsvisie door de Ilse van Rijsingen (omgevingsvisie expert). Op zoek gezamenlijke successen en worstelingen met Danielle Dictus (programmamanager Omgevingswet Breda).
Samen waarnemen, ontdekken en leren. Mooi om te ervaren dat de samenwerking met externe collega’s zoals Ilse en Danielle, zorgen voor een betere samenwerking intern.