Strategie & veiligheid

Portfolio

Strategie en veiligheid2020-04-16T07:21:03+00:00

Project

Organisatie

Wie?

Jaar

Programmasecretaris Smart Society Gemeente Eindhoven
Opzetten kennisinfrastructuur aardgasvrije wijken Provincie Noord-Brabant Iris Bögels 2019
Secretaris Crisis Management Team Gemeente Eindhoven Anneke Janssen 2020